ANBI-gegevens Youth for Christ Zaandam

Naam
Youth for Christ Zaandam

Contactgegevens
Postadres
Caro van Eyckstraat 15
1507 SB  Zaandam

Telefoon
0649866913

E-mail
Marleen.vanMarsbergen@yfc.nl

RSIN-nummer
851591814

Doelstelling
Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop.

Speerpunten

  • Met jongeren optrekken, hen warmte en veiligheid bieden.
  • Jongeren vertellen over God’s liefde
  • Christelijke jongeren aansporen te groeien in het geloof
  • Vrijwilligers uitdagen te groeien in hun karakter en eigen leerdoelen

Doelgroep
Primaire doelgroep: Niet-gelovige jongeren tussen 10 en 20 jaar.
Secundaire doelgroepen: Lokale kerken, gelovige jongeren, iedere vrijwilliger die wil gaan voor de primaire doelgroep.

Bestuurssamenstelling
Mw. M. Suijdendorp (voorzitter)
Mw. M. van de Beek (secretaris)
Dhr. D. Kooij
Mw. J. Dielingen-de Waal (Penningmeester)

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten over 2019 verwijzen wij u naar het jaarverslag 2019

Financiële verantwoording
Voor de financiële verantwoording over 2018 verwijzen wij u naar het jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019